Dziennik Polski Laur

 
Artykuł pochodzący z 

Gazety " Echo Krakowa " 

dnia 5 czerwca 1984 roku

 

" Klubowy laur dla Krzywaczki " 

Ostatnio ogłoszono wyniki, XII Wojewódzkiego Turnieju Klubu Rolnika. Wśród ponad stu klubów biorących udział w turnieju najlepszy okazał się Klub Rolnika z Krzywaczki w gm. Sułkowice.

Przyznano też nagrodę dla Rejonowych i Gminnych Spółdzielni " Samopomoc Chłopska". które obok dobrych wyników produkcyjnych mają też znaczące efekty na polu krzewienia kultury.

I miejsce i Puchar  Prezesa WZGS otrzymały ex aequo : GS w Skawinie i Słomnikach. 

W Skawinie odbył się także konkurs zespołów . Prymat przypadł zespołowi "Jacy Tacy Miętowiacy", z Miętowa gm. Wieliczka

( RD )

Źródło : MBC Małopolska Biblioteka Cyfrowa