Ogłoszenia duszpasterskie

29. NIEDZIELA ZWYKŁA
17 października 2021 roku

 11 07 21