adoracja


40-to Godzinne Nabożeństwo - 26.01.2020 r
Porządek Adoracji 


 Od 9:00 do 10:00

BRZEZINA


Od 10:00 do 11:00

SKOTNICA.


Od 12:00  do 13:00

JAWORZNA.


Od 13:00 do 14:00

KRZYWACZKA – DÓŁ.


Od 14:00 do 15:30

KRZYWACZKA – GÓRA.