Walne zebranie OSP 2019 - 03WALNE ZEBRANIE OSP KRZYWACZKA 2019
( jeśli chcesz obejrzeć galerię kliknij zdjęcie po lewej stronie )

2 marca nasza OSP na walnym zebraniu podsumowała swoją działalność
w 2018 roku.

OSP liczy 54 członków , w tym:

    - 32 zwyczajnych (4 kobiety)

    - 3 honorowych 

    - 19 wspierających 19

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  - 16 członków 

Zebrani uczcili minutą ciszy zmarłego Krzysztofa Kisielewskiego długoletniego członka wspierającego.

Nasi druhowie 36 razy uczestniczyli w akcjach takich jak :  

   - gaszenie pożarów 9 wyjazdów 

   - likwidacja miejscowych zagrożeń 24 wyjazdów 

   - fałszywe alarmy 2 wyjazdy 

Zlikwidowali również 5 gniazd szerszeni.

W 2018 roku odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu któremu , na cześć zmarłego tragicznie poprzedniego Naczelnika, nadano imię „KRYSTIAN”.

Oprócz nowego samochodu w 2018 roku jednostka pozyskała : drabinę, specjalistyczne rękawice, piłę motorową , prądownicę a zbędny samochód Iveco przekazała OSP Krzesławice.

W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych.